bg
Новини

Близо 2 млн. евро инвестира „Унипак“ АД в Павликени в нова, супермодерна печатна машина

Близо 2 милиона. евро инвестира „Унипак“ АД в Павликени в нова, супермодерна печатна машина

Статията е публикувана в брой: 102 / 31.05.2012 на Областен всекидневник "Борба"

 

Амбициите на собствениците трябва да превърнат предприятието за опаковки в най-голямото на Балканите

БЛИЗО 2 МЛН. „Унипак“ АД в Павликени. ЕВРО СТРУВА НАЙ-НОВАТА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ПЕЧАТНА МАШИНА В ЕДНА ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ПЕЧАТНИЦИ ЗА ОПАКОВКИ В НАС. Компанията е лидер в производството на опаковки за хранителната, козметичната, фармацевтичната и тютюневата индустрия. Новата печатна машина от най-висок клас, модел Rapida 106, произведена от немската компания KBA, която ще се разшири, особено в сферата на козметичната и хранително-вкусовата промишленост. С новата придобивка можете да печатате различни метализирани опаковки и опаковки с UV мастила, като скоростта на работа е много по-голяма, колкото времето и времето много по-голям тираж. 
В момента е задействано монтирането на единици от целостта на предприятието и предстоящото пускане в експлоатация до няколко дни. На 1 юни във фирмата се предлагат специалисти от Германия, които са пуснати в експлоатация. Две служители на „Унипак“ АД също са преодолени едноседмично обучение в Германия. 
Високотехнологична машина KBA Rapida 106 разполага с шест печатни секции с допълнителна автоматизация и контрол на качеството. 
„Преди да изтеглите тази печатна машина, всички операции се извършват автоматично, като само за две минути може да се сменят плати с нови и се пускат в тираж. Омастиляването също става автоматично, директно от предпечатната подготовка, чиито компютри е свързана с машината. Също така има и специална камера, която следва да бъде отпечатана и преведена на базата на заложеното в програмата “, обяснява Тодор Чаков, директор и собственик на„ Унипак “АД.

„УНИПАК“ АД В ПАВЛИКЕНИ - КРАЧКА ПРЕД ДРУГИТЕ

Предприятие за опаковки „Уника“ АД в Павликени е създадено през 1967 г., а от 1997 г. става частна собственост като акционерно дружество. В края на 2007 г. Тодор Чаков и Христо Христакиев, собственици на „Форт“ ООД Пловдив, поемат управлението на предприятието. Фирмата бързо се налага на родния пазар и печели позиции и зад граница. Чуждестранните клиенти са предимно от Германия, Франция, Румъния, Сърбия и Македония. Амбициите на собствениците на „Унипак“ АД са довели до най-голямото предприятие за опаковки на Балканския полуостров. За тази цел ръководството инвестира непрекъснато, а само в нова и скъпа техника, и в ресурсите и материалите. В момента в „Унипак“ АД работят 250 души, сред които има и много млади хора. 
Миналата година на фирмата се занимава с проект по Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 2007-2013, по схема за технологична модернизация на предприятията. Проектът е предназначен за закупуване на новата печатна машина Rapida 106. Съответната част от програмата „Универсален документ“ ще получи получената сума от средствата, които ще бъдат използвани за закупуване и ползване. , Следва да се отбележи, че последната следващата година, като се поемат задълженията на предприятието, се обновява както следва, така и техниката за производство на голяма част от опаковките в нас.

 

Автор: Весела БАЙЧЕВА

31 Май. 2012