bg
Акционери

Общо събрание

Годишно общо събрание на акционерите - 24.06.2009г. Годишно общо събрание на акционерите - 21.06.2010г. Извънредно общо събрание на акционерите - 08.12.2010г. Годишно общо събрание на акционерите - 22.06.2011г. Годишно общо събрание на акционерите - 14.06.2012г. Годишно общо събрание на акционерите - 19.06.2013г. Годишно общо събрание на акционерите - 28.05.2014г. Годишно общо събрание на акционерите - 28.05.2015г. Годишно общо събрание на акционерите - 31.05.2016г. Годишно общо събрание на акционерите - 29.06.2017г.