bg
Акционери

Акционерна структура

Унипак АД се наложи изключително успешно на пазара като реномиран производител в областта на опаковките и надежден партньор на множество български и световни марки. 
Управлението на дружеството се основава на модерни принципи, като основната цел е гарантирането на стабилност и високо качество. Стремим се в управлението да постигнем максимална прозрачност, която да гарантира, че инвестицията е гарантирана във времето и ще донесе максимална възвръщаемост.
Работата на екипа е насочена към усъвършенстване и разширяване на възможностите на предприятието. Качеството на труда и произведената продукция стриктно се придържа към европейските стандарти, което се гарантира от Сертификат за управление на системата по качество в съответствие с БДС EN ISO 9001: 2008 EN ISO 9001: 2008 ISO 9001: 2008 одобрен от ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД.
Уверени сме във всяка наша следващата стъпка, вярваме че тя ще бъде увенчана с успех.
 

Актуален устав

Протокол от СД, свързан с приемането на етичния кодекс на дружеството